Ekstremizm

Przeciwko demokracji

Ekstremizm może mieć różne oblicza.
Ekstremista to zarówno agresywny skin z wytatuowanymi swastykami, redaktor komunistycznej gazetki partyjnej, terrorysta wymuszający okup jak i członek organizacji scientologicznej.

ekstremizm można wyrażać na wiele sposobów

Antagonizm i przemoc


Najgroźniejszą formę ekstremizmu tworzą dziś partie skrajnie nacjonalistyczne.
Błędem byłoby przeoczenie rozwijających się ruchów prawicowo -nacjonalistycznych, których przejawem są rozpolitykowane grupy agresywnych młodych bojówkarzy atakujących ludzi o odmiennych poglądach, obcokrajowców. Czują się silni i bezkarni, bowiem ksenofobiczne lęki, stereotypy oraz antagonizmy są nadal aktualne i szeroko rozpowszechniane wśród społeczeństwa.

Uwagę należy zwrócić również na skrajnych komunistów. Partie komunistyczne jak i anarchistyczne stanowią wprawdzie nikły procent i działają w podziemiu, jednak ich działacze wywodzą się najczęściej z podejrzanych kręgów i szukają okazji do spektakularnego zaakcentowania swej obecności.

Akty przemocy zagrażające demokracji

Z 7,3 mln cudzoziemców mieszkających w Republice Federalnej Niemiec, tylko nikły procent działa aktywnie w organizacjach terrorystycznych. One to importują nierozwiązane konflikty ze swoich ojczystych krajów i próbują je rozwiązać w Niemczech, nierzadko przemocą.

Na przykład organizacja scientologów jest bacznie obserwowana przez pracowników naszego biura, ponieważ jej celem jest uzyskanie jak największych wpływów w kręgach sfer rządzących a docelowo przejęcie władzy w kraju.