Ochrona konstytucji w Brandenburgii

Ochrona konstytucji - kompetencja krajów federacyjnych

W Republice Federalnej Niemiec nie ma scentralizowanego systemu ochrony konstytucji. Również w tej dziedzinie administracji publicznej odzwierciedla się federalna struktura Niemiec.

Obok 16 Urzędów ds. Ochrony Konstytucji (w niektórych landach dziedziną tą zajmują się ministerstwa spraw wewnętrznych, w innych samodzielne urzędy krajowe) istnieje Glowny Urząd Federalny Ochrony Konstytucji z siedziba w Kolonii. Nie jest on jednak uprawniony do do wydawania rozporządzeń – pełni raczej funkcję koordynującą prace poszczególnych urzędów.

Wydział V w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Urząd ds. Ochrony Konstytucji landu Brandenburgii – tak stanowi

§ 2 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konstytucji - to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do zadań dotyczących bezpośrednio ochrony konstytucji, powołano specjalny wydział, który dzieli się na siedem referatów tematycznych:

  1. służby centralne, procesy gospodarcze, technika;
  2. prawo, ochrona danych, rzecznik G10;
  3. wydział ds. prewencji i politycznego ekstremizmu;
  4. operatywna ocena politycznego ekstremizmu, systemy informacyjne;
  5. pochodzenie ekstremizmu politycznego;
  6. ochrona przed szpiegostwem, ochrona tajemnic państwowych;
  7. obserwacja

Taka forma organizacji i podziału zadań to wynik restrukturyzacji, która miała na celu zoptymalizowanie pracy ds. ochrony konstytucji.

Przede wszystkim referaty nr 5 i 7, które zajmują się zbieraniem informacji otrzymają więcej pracowników. To one zajmują się tez tworzeniem stron internetowych, informują opinię publiczną o swej pracy oraz są jeszcze bardziej niż dotychczas nastawione na dialog i współpracę ze społeczeństwem.