Zadania i metody

Obserwacja i informacja

Urzędy ds. Ochrony Konstytucji mają za zadanie chronić wolnościowe i demokratyczne podstawy ustrojowe oraz gwarantować bezpieczeństwo federacji i krajów związkowych.

W tym celu zajmują się obserwacja ruchów zagrażających ustrojowi i bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa jak i ewentualne działania obcych mocarstw. Mogą podjąć działanie tylko, gdy maja dostatecznie udokumentowane podstawy w/w czynności.

O swoich przypuszczeniach informują politycznie odpowiedzialne urzędy takie jak prokuratura, policja, inne urzędy wywiadowcze. Tylko w ten sposób można odpowiednio wcześniej zapobiec niepożądanym zagrożeniom.

Aby wypełniac swe zadania, urząd musi być dobrze poinformowany. Zbieraniem i oceną informacji zajmują się przede wszystkim agencje wywiadowcze oraz odpowiednie referaty i wydziały działające przy ministerstwie.

Publiczne i tajne zródła informacji

Znaczna większość informacji pochodzi z jawnych, każdemu dostępnych źródeł jak czasopisma, ulotki, programy, broszury, telewizja, radio, media elektroniczne.

Niestety nie w każdym przypadku można je efektywnie zastosować lub czerpać z nich wiarygodne informacje. Niekiedy trzeba posłużyć się źródłami tajnymi, zachowując i ściśle przestrzegając reguł wyznaczanych przez prawo.